Søfolket Saltum

Søfolket Saltum

Sammen rykker vi verden med vilje

Praktisk

Pris:

Familiespejder : 400kr om året
Bæver, Ulv, Junior, Trop og  aktive Senior: 700kr om året.
Passiv senior: 300kr om året
Rover: 250kr om året

Ved indmeldelse betaler man fra man starter og resten af kontigentåret.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene små, kan du søge om at få en friplads:
www.spejdernet.dk/friplads

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere
medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for
at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

Nyheder